Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

A Jehova tanúi


Ez a mozifilm a hamis vallások egyikének a hiábavalóságát mutatja be.
És hogy mekkora pusztítást tudnak az emberek között végezni!
Ha felcseréled a bibliai újjászületést különböző tanokra és szabályokra, egy ördögi körbe kerülsz, amiből nehéz kilépni.
Mert nem adatott nekünk Jézus nevén kívül más név, mely által megtartathatnánk. Apostolok cselekedetei 4:12


A Jehova Tanúi sokak szerint egy szabadkőműves szekta, akiknek a kereszténység berkeibe való beférkőzés volt a feladatuk. Az első Őrtorony kiadványaikon még látható a szabadkőműves jel (kereszt koronával - nézd legalul).
Fő feladatuk abban állt, hogy lerombolják Jézus isteni természetét.
Ezért megmásították a Bibliában a János 1:1-et, ahol feketén-fehéren kiábrázolódik Jézus istensége.
Mert a Szentháromság egy egységet alkot, és három személyből áll.
Mint ahogy mi is három részből állunk (test, lélek - vagyis érzelem és gondolkodás - és szellem), így Isten is, mivel mi az Ő képmására teremtettünk.
A Szentháromság minden tagja isteni természettel bír.
Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem (és nem Szent Lélek).
Minden keresztényellenes vagy álkeresztény mozgalom erre a három dologra összpontosít: kétségbe vonni Jézus istenségét, kétségbe vonni, hogy Jézus az egyedüli út az Atyához, és jelentéktelenné tenni (vagy figyelmen kívül hagyni, esetleg nevetségessé tenni) a Szent Szellem ajándékait 1Kor 12,9-10.
A Jehova Tanúi példamutató munkát végeztek mindhárom esetben.
Miért Isten Jézus? Mert az Ige ezt mondja, több helyen. A három legfontosabbat említjük:
Kezdetben volt az Ige, és Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige (Jézus az Ige). Ján. 1:1
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Ézs. 9:6
És felele Tamás (Jézusnak) és monda néki: Én Uram és én Istenem!  Ján. 20:28
Tehát a Jehova Tanúi Jézust csak mint Ember fiának ismerik el, pedig feketén-fehéren meg van írva, hogy levetette isteni természetét, hogy velünk egyenlő legyen.
A második félrevezetés a Jehova Tanúinál, hogy a Jehova nevébe helyezik minden bizalmukat, pedig maga az Atya jelentette ki, hogy:
És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név (mint Jézus), mely által megtartathatunk.  Csel 4,12
Jézus nevére fog meghajolni minden térd, nem Jehova nevére (Fil 2,10), és az Atya döntött így. Mert minden hatalom átadatott Jézusnak, a feltámadást követően. És amikor minden ellensége a lába alá lesz vetve, vissza fogja adni a hatalmat az Atyának. Akkor jön el az örök béke. Nem lesznek Jehova Tanúi, Mormonok, Hinduk semmiképpen, Moszlimok sem, Katolikusok sem, Pünkösdisták, sőt keresztények sem. Minden eltöröltetik, és csak Isten népe lesz.
Az, hogy most ki tartozik Isten népéhez, egy másik tanulmány lesz.

Idézetek a Wikipédiából (elhajlások Isten Igéjétől):

 • A Jehova név „használata” (rendszeres kimondása pl. az imádságban, vagy a prédikálószolgálat során) létfontosságú kötelezettség....
 • Tanításuk szerint Isten nem háromszemélyű (Szentháromság), hanem csupán egy személy, az Atya az Isten
 • Isten nem mindenütt jelenvaló, hanem helyhez kötött teste van: szó szerint az égben (mennyben) van, amely szerintük egy meghatározott lakhely.
 • Hitük szerint a Fiú teremtett lény, akit az Atya (Jehova) elsőként alkotott, létrehozott, égi neve Mihály arkangyal - nem pedig teremtetlen (és időbeli kezdet nélküli), valóságos Isten, mint ahogy a legtöbb keresztény (szerintük hamisan) hiszi. Ebből fakadóan lényegileg alacsonyabbrendű az Atyához képest.
 • 1914-ben született meg Isten Királysága: 1914 óta Krisztus tevékenyen uralkodik Isten égi Királyságának Királyaként.
 • Jézus Krisztus 1919-ben szemlét tartott és úgy találta, hogy a magukat keresztényeknek vallók közül csupán egy kicsiny csoport, Az Őrtorony folyóirattal kapcsolatban levő személyek csoportja foglalatoskodott azzal, hogy gondot viseljenek Mesterük földi érdekeire. Miután „megtisztította” őket, Jézus megnövelt hatalmat adott ennek a csoportnak 1919-ben: „az összes vagyona fölé” kinevezte őket. Ez az ún. "hű és értelmes rabszolga" osztály.

Olyan gyakorlatok, amik nagyjából egyeznek az újjászületett keresztények gyakorlatával:

 • A csecsemőkeresztelő helytelen, mivel a csecsemő nem rendelkezhet Isten ismeretével, és nem lehet hite Jézus Krisztus váltságáldozatában, nem lehet tisztában annak értékével. A csecsemőkeresztelés ezért nem adhat védelmet, nem biztosítja az üdvösséget és semmiféle elismertséget Isten előtt.
 • Okkultizmus: a spiritizmus, a mágia, a jövőbelátókkal, jósokkal, horoszkópokkal való sorskutatás Isten szemében „kiirtandó” bűnös gyakorlat volt, és ma is az.
 • Ökumenizmus: helytelen lenne részt venniük vallásközi mozgalmakban és el kell különülniük a világ hamis vallásaitól.
 • A politikai életben való részvétel ellentétben áll az igaz-keresztényi egyéniséggel (nem szavaznak, nem töltenek be politikai tisztséget vagy ezzel összefüggő állást), mivel ez sértheti a semlegesség álláspontját. Hitük szerint az emberiség minden problémáját csakis Isten Királysága oldhatja meg, ezért nem várják azok megoldását földi kormányzatoktól.
 • A terhességmegszakítás nem alkalmazható sem születésszabályozási, sem egészségügyi okból, ugyanis a Biblia szerint Isten az életet a fogantatás pillanatától szentnek tekinti, és minden élő az Ő tulajdona.
 • Horror- és pornófilmeket nézni, ill. ilyen tartalmú könyveket olvasni helytelen, előbbit erőszakos tartalma, utóbbit a „nemi erkölcstelenségre” való ösztönzés miatt.
 • Társadalmi törvények, szabályok betartása: mindenben engedelmeskedni kell az emberi törvényeknek, amennyiben azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel.
 • Válás csak házasságtörés esetén megengedett. Amennyiben az egyik házas fél veszélyeztetve érzi magát a másik féltől, akkor elkülönülhet a házastársától, de ez nem jogosítja fel arra, hogy egy másik nembelivel ápoljon bármilyen intim viszonyt. (Isten szemében ők még házasok, csak nem élnek együtt.) A szüzességet természetesen meg kell őrizni a nászéjszakáig, udvarolni házasodási szándékkal lehet.
 • Öltözék nincs különösebben szabályozva.

Egy ex-Jehova Tanú honlapja (magyar)

alt
A kereszt koronával egy szabadkőműves szimbólum.
Kiterjedt irodalom ami a témával foglalkozik itt.Jaj, segítség emberek! Valakik átírták ezt a bibliát!


Az egyik legjobb magyarnyelvű blogsite-ra találtunk rá, ahol hihetetlen tárgyilagossággal és körültekintéssel kezelik ezt a "JT" jelenséget. A legmegdöbbentőbb egyike a "JW.ORG" üzletek megnyitása. Szóval mindenképpen látogassatok el ide, bármelyik félhez tartoztok (pro-kontra). A KMA főleg mint jelenség foglalkozik a dologgal, de nem titkoljuk el az álláspontunkat sem: ez egy szekta, Isten szellemi ellenségei által írányított.


Új JW.org “üzlet” nyílt a franciaországi Rouenben - de vajon mit árul?


Figyelem!
Ez a cikk még nem teljes, és változni fog. A hozzászólók véleményét is figyelembe vesszük, de csak azokat hagyjuk jóvá, amelyek előrelendítik a téma kibontakozását. Mert ez nem egy fórum vagy csevegő szoba, hanem egy próbálkozás a tisztánlátás felé. Hogy meg tudjunk térni minden hamisságból. Mindenki sorra kerül! Minden szekta, felekezet, gyakorlat vagy tanítás. Szóval ne vedd zokon, ha holnap a te szektád lesz a "főhős"!