Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

JÉZUS ÉS A HÓFEHÉRKE



A keresztények nagyobbik része és a világiak többsége szerint Jézus egy kiskirályfi, aki megpróbálta felvenni a harcot a gonoszság erői ellen, és győzedelmeskedett.
Akárcsak a Hófehérke című mesében.
Isten leánya egy palotában él az apjával, amikor megjelenik a gonosz hatalom, és féltékeny lesz az Atya és leánya kapcsolatára.
Elhatározza, hogy elpusztítja a lányt, és ezzel annyira összetöri az Atya szívét, hogy ő lesz a vár ura.
Eléri, hogy a leányzót titokban elvigyék kivégezni, de a leány megmenekül.
Viszont kikerül az Atya jelenlétéből, kikerül a palota biztonságot nyújtó környezetéből.
A vadonban kezd el bolyongani, ahol olyan segítőkre talál, akik viszonylagos biztonságot nyújtó otthont tudnak adni neki.




De a gonosz hatalom valahogy megtudja a lány kilétét, megjelenik, hitetéssel a hatalmába kaparintja, majd megöli a lányt.
A lány halott, a sztorinak látszólag a végéhez értünk.





A gonosz hatalom győzedelmeskedett.
De akkor megjelenik egy királyfi, aki meglátja a halott lányt, és feltámasztja.



Sokáig éltek, amíg meg nem.... hm....
Eddig tart a mese.
De a valóság nem áll meg itt.
A királyfi (Jézus) azért jött, hogy végleg leszámoljon a gonosz hatalmakkal, és bevezesse a menyasszonyát (az egyházat) az örök életbe.
Ő a felkent szabadító, aki győzedelmeskedett, háromszor győzedelmeskedett.
A földön (a keresztnél), a föld alatt (legyőzte a halált és elvette tőle a pokol kulcsait) és a mennyben (kiűzte a gonosz hatalmakat, és elfoglalta a helyét az Atya mellett a trónon, sőt menyasszonyát is maga mellé ültette).
Ezt a győzelmet átruházta a menyasszonyára is, mert az egyház egy harcos egyház.
Az egyház hajtja végre a gonosz hatalmakon megírott ítéletet.
Aki csak a mesebeli királyfiban ismerte fel Jézust, hatalmasat fog csalódni egyszer, amikor elérkezik Isten ama nagy napja.
Mert aki hisz, azt jelek és csodák követik.
Isten igéje ezt mondja, és csodálatos, hogy ilyen Istenünk van. (KMA 2014)



A halálbó feltámasztott Jézus mátkája (Ef. 2:1) már harcos menyasszony, akit Jézus felfegyverzett (Ef. 6), és minden hatalmat megkapott.
Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. Lk 10:19