Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

A VATIKÁN FELKÉSZÜL A FÖLDÖNKÍVÜLI ÉLET BEJELENTÉSÉRE?
Putnam és Horn Exo-Vaticana című könyve a jövő vallási háborúit vetíti előre azok között, akik elfogadják a földönkívülieket, mint “testvéreket a Krisztusban”, és azok között, akik visszatérő démonoknak hiszik őket, akik rabszolgává tesznek bennünket.

Ferenc Pápa állítólag a világ egyik legfontosabb nyilatkozatára készül a földönkívüli életről és annak teológiai következményeiről. Rosana Ubanell a Voxxi News-tól arról számolt be, hogy a földönkívüli élet tudományos detektálási módszereinek fejlődése miatt Ferenc Pápa készen áll egy nyilatkozatot tenni az “Első kapcsolatfelvételről”.

Valószínű, hogy Ferenc Pápa egy “Urbi et Orbi” beszédre készül – vagyis a “Városhoz (Róma) és a világhoz” – a földönkívüli élettel történő Első kapcsolatfelvételről.
A Vatikán tudományos érdeklődése a földönkívüli élet tekintetében először 2008 májusában derült ki, amikor a Vatikáni Csillagvizsgáló vezetője, Gabriel Funes atya, aki szintén jezsuita, interjút adott a vatikáni napilapnak, a L’Osservatore Romanonak. Funes egy sor megdöbbentő állítást tett, miszerint a földönkívüli élet valószínűleg erkölcsileg fejlettebb, mint az emberek, ezért tesvérekként kell üdvözölnünk őket.
Interjújában, melynek címe “A földönkívüli a testvérem” Funes azt mondta, hogy az intelligens földönkívüli élet lehet, hogy nem tapasztalta meg a ‘bűnbeesést’, és lehet, hogy “mentes az Eredendő Bűntől… a teremtővel teljes barátságban (maradva).” Ez lehetővé teszi, hogy “testvéreinknek” tekintsük őket, ahogy Funes magyarázta:
“Ahogy létezik sokféle teremtmény a Földön, lehetnek más lények, akár intelligensek, akiket Isten teremtett. Ez nem áll ellentétben a hittel, mert nem korlátozná Isten teremtő szabadságát… “Miért ne beszélhetnénk ‘földönkívüli tesvérekről’? Hiszen ők is a teremtés részei.”

A legfontosabb, hogy Funes kijelentése megengedi azt a gondolatot, hogy a Kereszténységet mintegy exportálni lehet földönkívüli világokba, amelyek még nem tapsztalták meg a “bűnbeesést”, és szabadok az eredendő bűntől.
Consolmagno az egyik kiemelt előadó, és meg fogják vitatni az idegen élet felfedezésének teológiai következményeit. Témája: “Megkeresztelnél egy földönkívülit” azt sugallja, hogy Ferenc Pápa egyetért azzal, hogy a földönkívüliek képesek a Keresztény üzenet, és a Kereszténnyé válás magasabb etikájának megértésére.
Ha Ferenc Pápa valóban egy nyilatkozatra készül a földönkívüli életről, akkor valószínűleg azt fogja hangsúlyozni, hogy ez nem jelent összeférhetetlenséget a földönkívüli élet Keresztény tanításaival, ahogy azt Funes atya javasolta 2008-ban. Ennél is fontosabb, hogy Ferenc Pápa valószínűleg kihangsúlyozza: nem osztoznak az eredendő bűnben; erkölcsileg fejlettebbek; a Keresztény üzenet megosztására képesek, és a testvéreink.

Nem mindenki fog üdvözölni egy nyilatkozatot Ferenc Pápától támogatva a földönkívülieket, mint testvéreinket, és méltón arra, hogy megkeresztelkedjen a Keresztény hitben. Chris Putnam és Tom Horn, az Exo-Vaticana szerzői szerint Ferenc Pápa arra készül, hogy a Katolikus Egyházat vezetve az idegeneket mint “testvéreket a Krisztusban” átölelje – tükrözve az 1950-es és 1960-as évek kontakta jelentéseit a jóindulatú űrtestvérekről.
Putnam és Horn Exo-Vaticana című könyve a jövő vallási háborúit vetíti előre azok között, akik elfogadják a földönkívülieket, mint “testvéreket a Krisztusban”, és azok között, akik visszatérő démonoknak hiszik őket, akik rabszolgává tesznek bennünket.
A kiterjedt tudományosság ellenére, melyet az Exo-Vaticana bemutat, sajnos elferdíti az adatokat a földönkívüli látogatók motivációinak túlzottan negatív értékelése irányába. Szerencsére a Vatikán nyilvánosan formálja pozícióját, amint azt vezető csillagászainak nyilatkozatai is mutatják, egy sokkal felvilágosultabb álláspontot mutatva, hogy miképpen vegyék fontolóra az idegen élet felfedezését teológiai szempontból.
Egy nyilatkozat, vagy egy “Urbi et Orbi” beszéd Ferenc Pápától, amelyben különféle témákat fejt ki abból a szempontból, hogy a földönkívüliek potenciálisan “tesvérek Krisztusban” egy örvendetes helyzet. Ezzel felvállalnak egy ellentmondásos kérdést, melynek jelentős szerepe van a világban.   FORRÁS


Egy furcsa reggeli misén a pápa a kis zöld marslakók szélsőséges példáját használta, akik Jézust keresik, hogy a befogadó egyházról prédikáljon. Hétfői szentbeszédében a napi reggeli szentmisén a Casa Santa Marta-ban a Vatikánon belül ahol él, azt mondta a leginkább papokból álló közönségének, hogy nyitottnak kell maradni bárki vagy bármi felé, aki Istent keresi. "Ha például holnap a marslakók egy expedíciója érkezik, és néhányan közülük eljönnek hozzánk, ide... marslakók, nem igaz? Zöldek, azzal a hosszú orrukkal és nagy fülekkel, ahogy a gyerekek lefestik őket... És az egyikük azt mondja: 'De szeretnék megkeresztelkedni!' Mi fog történni? " - kérdezte a hívőket. "Amikor az Úr megmutatja nekünk az utat, kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, 'Nem Uram, ez nem bölcs! Nem, tegyünk így.'   FORRÁSKma megjegyzések:
Tudósok és szakemberek régóta vizsgálják azon emberek vallomásait, akiknek valami élményük volt földönkívüli lényekkel. Ezek az emberek olyan traumán esnek át, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Amikor megjelennek a lények, hatalmas félelem lesz úrrá rajtuk, egy mindent lebénító rettegés. Sok tízezer emberrel megtörtént a dolog, de volt közöttük pár száz keresztény is, akik viszont Jézus nevét használva meg tudtak menekülni az elrablásoktól, vagyis a lények elmenekültek Jézus neve hallatára. Ez rámutat arra, hogy démonikus erőkkel van dolgunk. Csak annyit kell tenned, hogy elzavarod őket Jézus nevében (ez csak akkor működik valószínűleg, ha meg vagy térve).
Az alábbi film is részben evvel foglalkozik (az 1:20:00 időponttól kezdve).Ha minden igaz, amit a fenti cikk állít, és a Vatkán valóban meg akarja majd keresztelni az űrlényeket, akkor ki fog törni a "háborúskodás" az újjászületett egyház és a Vatikán között. Találtunk egy ellentmondást is az egészben: ha a lények nem részesei az eredendő bűnnek, akkor minek nekik az evangélium? Mert az evangélium lényege a bűnök megbocsátása.
 Keresztény póló tervezet (profetikus tartalommal) . Jelentése: vigyetek a vezetőtökhöz.

Több bejegyzés is lesz, mert ez a téma nagyon bizarr!

Az alábbi bejegyzések a facebook oldalunkról lett idemásolva:


Kép a filmből: "Close encounters of the third kind"
Rengeteg világi film profetikus töltéssel rendelkezik, vagyis előrevetítik az eljövendő dolgokat. Amikor megjelent a 70'es években a "Close encounters of the third kind" mozifilm, remegtem a gyönyörűségtől (mint világi), és hirdettem mindenkinek, hogy azok az űrlények Isten angyalai. Kereszténynek kell lenni ahhoz, hogy felismerd Isten dolgait. Ha a fenti cikk igaz, és meg fognak jelenni ezek az űrlények (és minden erre mutat, több száz film erre készíti fel a világot), akkor eljön az újkori inkvizíció is. Aki nem ismeri majd el a lényeket Isten gyermekeinek, üldözve lesz. Ezért kell az ezt előkészítő embereket már most áldani, mert ezt kérte tőlünk Jézus.
Luk 6:27 De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek,
Luk 6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.

Valahogy "überelni" kell a sokféle vallást ami között mára már eljelentéktelenedett a katolicizmus... De a Biblia világosan beszél. Az Úr Jézus emberré lett és az emberek bűneiért halt meg. Az egész világ elkárhozott mivoltáról beszél. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy csak egy Út vezet Istenhez, és ez maga Jézus Krisztus. Még a földön sem testvér minden ember... Akkor ez az egyik lépcső ahhoz, amit az utolsó időkről szóló próféciák jeleztek, az antikrisztusi jegyekkel kapcsolatban.

Ha minden igaz, amit a fenti cikk állít, és a Vatkán valóban meg akarja majd keresztelni a lényeket, akkor ki fog törni a "háborúskodás" az újjászületett egyház és a Vatikán között. Találtunk egy ellentmondást is az egészben: ha a lények nem részesei az eredendő bűnnek, akkor minek nekik az evangélium? Mert az evangélium lényege a bűnök megbocsátása.

Ez a pápa nagyon ... gyanús nekem, előbb szépen behízelegte magát a világnak nagy mosolyogva és látványos szoc érzékkel, majd ekkora hazugságokkal etei a népet. És ezt nem azért mondom mert nem vagyok katolikus. János nagy hatással volt rám még a tv-keresztül is, mert a Szentlélek áradt belőle. Különben is tisztelem a katolikusokat még akkor is ha több dologgal nem értek egyet, hiszen Jézus mondta aki nincs ellenünk velünk van. De ez a földön kívüli ízé nem igei, és minden ami nem igei--az ördögi. Az is érdekes, hogy most amikor forr a világ és állást kellene foglalnia Izrael mellett--( pár hónapja hogy nagy teátrálisan bocsánatot kért a holokausztert, Izraelben akkor most hallgat és a "földön kívüliekkel foglakozik. miért velük, miért t nem az élőkkel, azokkal akikért most szólni kellene , és minden Izraelről való hazugságot elhallgattatnia? Már ha őszintén kért bocsánatot akkor és nemcsak színjáték volt. A gyümölcseiről ismerik meg őket.

Hát igen, ezek elég bizarr dolgok, de már várható volt a lények megjelenése. Tudósok és szakemberek régóta vizsgálják azon emberek vallomásait, akiknek valami élményük volt földönkívüli lényekkel. Ezek az emberek olyan traumán esnek át, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. Amikor megjelennek a lények, hatalmas félelem lesz úrrá rajtuk, egy mindent lebénító rettegés. Sok tízezer emberrel megtörtént a dolog, de volt közöttük pár száz keresztény is, akik viszont Jézus nevét használva meg tudtak menekülni az elrablásoktól, vagyis a lények elmenekültek Jézus neve hallatára. Ez rámutat arra, hogy démonikus erőkkel van dolgunk. Csak annyit kell tenned, hogy elzavarod őket Jézus nevében (ez csak akkor működik valószínűleg, ha meg vagy térve).

Igen, ezek démonikus erők! Erről van szó!

Elképesztő! De az Úr előre szólt a nagy hitetőről--sokakat megtéveszt majd, még a magukat keresztényeknek mondókat is. De ti ne higgyetek neki!

Jézus megparancsolta hogy áldjuk őket, imádkozzunk értük (nem a lényekért, az emberekért). Tehát most kezdjük, kapcsolódj be te is!

 igen! nemcsak védekezni kell Jézus nevében és a Bárány Vére oltalmában de harcolni is azokért akik nem tudják mit cselekszenek: ha adna nekik az Úr megtérést, hogy felocsúdnának az ördög tőréből sokan.

Köszönöm Kma Hu! Nagyon fontos dologra emlékeztettél, a legfontosabbra.

Már nem azért, de ez a film egy nagy halandzsa, sok hűhó semmiért. Milyen sokat beszélnek a nagy semmiről!!!!!!! Semmi konkrétum, semmi alátámasztás! Hitetés az egész. Olvassuk a Bibliát, azzal sokkal többre megyünk.

Semmiért? Dokumentálva van sok tízezer ember, kutatók és tudósok által, akik átéltek elrablásokat. Volt köztük párszáz keresztény, akik Jézus neve által elzavarták a lényeket. Erről a világi tudósok is tudtak, de nem mertek beszélni róla, mert féltették a hírnevüket. Különben az benne van a bibliában, hogy a végső időkben nagy (hamis) csodák lesznek az égen (meg kell keresni, hol van). Egyetértek, hogy nem kellene evvel foglalkozni, de egy kis figyelmet megérdemel, mert ha mégis megjelennek a lények, ki fog törni az őrület.

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a levegőbéli hatalmasságok ellen.

Vannak olyan következtetések a neten, hogy egy világvallást egyetlen meglévő vallás sem tudna összehozni, mert mindegyiknek megvannak a saját egyeduralmi törekvései. Egyetlen dolog tudná összehozni az emberiséget egy közös táborba, és ez pedig az idegen lények megjelenése. A világi és vallási vezetők nem hagynák ki ezt a hatalmas lehetőséget arra, hogy táborukat növeljék, és mind leborulnának a lények előtt, akik lényegében természetfeletti mutatványokat és előrehaladott technikai eszközöket is be fognak mutatni az emberiségnek.


Ahogyan Nabukodonozor király hatalmas aranyszobra szobra (28 méteres volt) előtt is leborult mindenki (Dániel 3), kivéve Isten valódi népét, most is ugyanaz fog történni. Aki viszont ez nem teszi, azt ugyanúgy, mint Nabukodonozor korában, halállal fogják büntetni. A hatalmas aranyszobor akkoriban ugyanolyan természetfeletti erőre utalt, mint manapság egy ufó, teli lényekkel. Mivel a világ epekedve várja Isten fiainak megjelenését, de azok nem voltak hajlandóak megjelenni, mert kényelembe helyezték magukat (a nyugati világban mindenképpen), a Sátán fog küldeni helyettük hamisakat, akik ugyancsak nagy jeleket és csodákat fognak tenni.


Megmondaná nekem vki, hogy hol van szó a Bibliában űrlény invázióról????


Itt az egyik:
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. 1Móz 6:4
Tehát a bukott angyalok (levegőbeli, űrből származó hatalmasságok az ef. 6:12 szerint) testben megjelentek, párosodtak az emberek lányaival, és azokból lényegében nagyon ijesztő, hatalmas teremtmények (az űrből származó, 4-5 méteres, nagyon gonosz lények) születtek.


Az Ezekiel 1-ben furcsa teremtmények és fémszerű szerkentyűk vannak leírva. A bukott angyaloknak is lehetnek akkor hasonló dolgaik, mert a bukott angyalok között még kerubok is vannak.

És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből. És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala... És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított ércz színe.... Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orczája irányában megy vala..... s a lelkes állatok közt látszék, mint egy égő üszög, a mely lángolt, mint a fáklyák, ide s tova futkározva a lelkes állatok közt; és a tűznek fényessége vala, és a tűzből villámlás jöve ki. És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás cikázása. És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orczájok felől. A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna... És mikor járnak vala a lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettök, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is.... És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejök felett.... Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül.  (kivonat az Ez. 1-ből)

Az egyik angol fordításban (GNT) ŰRBELI HATALMASSÁGOK-nak fordítják a bukott angyalokat (POWERS IN SPACE).
In the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. 2 At that time you followed the world's evil way; you obeyed the ruler of the spiritual POWERS IN SPACE, the spirit who now controls the people who disobey God. (Efez. 2:1-2)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+2&version=GNT
Magyarul (Károly):
Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; (Efez. 2:1-2)
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=49&c=2&v=2#