Ha kell, a háztetőről kiáltom, hogy Jézus él!

Get Adobe Flash player

Legújabb cikkek

Ima ügyfélkapu


Istenugyfelszolgalata2

 Az üldözött egyház


Paul Washer üzenete

100 millió keresztényt üldöznek jelenleg a földön (Open Doors jelentés), és ez a szám napjainkban rohamosan növekszik.
Világszerte keresztények tízezreit mészárolják le, és senki nem szól egy szót sem, és ez a jobbik eset.
A rosszabbik esetben segítséget nyújtanak az üldözésekhez. Terrorista államokat fegyvereznek fel, a médiát elhallgattatják, sőt az Usa-ban a média az üldözők oldalára állt, és az embereket a keresztények ellen uszítják.
Az Egyesült Államokban elkezdődött a nyilvános épületekről a bibliai vagy keresztény szövegek eltávolítása, miután az iskolákból kiűztek minden keresztény értéket és tanítást.
Közben a kereszténység hallgat, még akkor is, amikor videók jelennek meg keresztrefeszítésekről, keresztény gyermekek lefejezéséről, keresztény emberek kivégzéséről.
Természetesen ezeket a videókat nem érdemes nézegetni, mert a sátán munkája, hiszen azért jött, hogy lopjon, öljön és raboljon. Jn 10:10
De tudni azért illene arról, hogy mi történik a testvéreinkkel a másik országokban, ha már odáig nem jutunk el, hogy segítséget küldjünk nekik.
De egy dolgot szeretnénk erőteljesen a tudomásotokra hozni: minket is üldözni fognak hamarosan, mert ezt Jézus megígérte. Jn 15:20  Csak idő kérdése, mikor.
A másik kérdés pedig az, hogy miért fognak üldözni? Krisztus miatt, vagy valami más miatt?
Mert elítélünk bizonyos emberi gyakorlatokat, cselekvéseket, vallási formákat?
Vagy mert politikai nézeteink vannak? Esetleg tüntetni megyünk jogaink eltiprása miatt?
Mert ez nem fog téged megtartani, hiszen ezek saját elképzelések hajkurászása.
Hiszen nem emberek ellen van tusakodásunk, hanem szellemi lények ellen (Ef. 6:12), az egyik angol fordítás szerint űrbeli lények ellen (cosmic powers).
Kizárólag Jézus utasításainak betartása által tudunk megmaradni az igazságban (és a Vele való élő kapcsolat által), mert ez nem a mi harcunk, hanem az Úré.
A mi tennivalóink, dióhéjban ezek:
1; hirdessük az evangéliumot és Isten hatalmas cselekedeteit.
2; Imádkozzunk azokért, akik üldöznek bennünket, áldjuk őket, mert evvel felszabadítjuk őket a kényszer és az iga alól.  Lk 6:28

Azok a keresztények, akik elkezdenek átkozódni a Ézs 54:17 alapján (
minden nyelvet elátkoznak, tehát emberekét is), nem értik az evangélium lényegét, és felesleges harcokat és csapásokat hoznak ránk. Mert a mi örökségünk nem az átok ráolvasása másokra, hanem az áldás kiosztása, még az ellenségeinknek is. 
Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. Rm 12:14
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.  Mt 5:44

Tehát imádkozzunk akár országokért. Érdemes egy országot elkérni az Úrtól, és azért hűségesen imádkozni és áldani őket, mert ezáltal szellemi területeket szabadíthatsz fel, és a keresztények ott erősítésekhez juthatnak.

Ez a cikk hatalmas lesz! Tehát térj ide vissza mindenképpen.


Az utóíratot egyenlőre visszatartjuk, mert elterelte a figyelmet a lényegről, de hamarosan újra lesz hozva, egy másik témában.Az üldözött egyházról a legmegbízhatóbb tudósításokat az Open Doors szervezettől szerezheted be.
Videó lejátszólista (Angol):


Az üldözött egyház - Kma videó

Indiában kezdődött a keresztények üldözése, több mint 5 évvel ezelőtt.
A média elhallgatta az egészet, pedig emberek és gyermekek ezreit öltek halomra, nőket erőszakoltak meg, keresztények házainak százait égettek fel.


Fontos szervezetek:Persecuted Church   Voice of Martyrs  


 
Opend Doors