foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Christian 3D ArtThe cyborg girl at the cross


The cyborg girl at the cross.


Hardcoded humanity: Lord help me, I'm a cyborgA cyborg woman (a semi-robotic woman) went to Jesus, kneeling down and cried out for Him, saying, "If you want, you can restore me." And Jesus, having his heart fallen on her, reached out his hand, and said to her: I desire that you may be as God had made you. And the woman had lost her mechanical and electrical implants and had become like one of the women in Jerusalem.


In Hungarian:
Átkódolt emberiség sorozat.


“Átkódolt emberiség" sorozat: Segíts Uram, egy kiborg vagyok.
Egy kiborg nő (félig robotizált ember) ment Jézushoz, leborulva és sírva kérte Őt, mondván: Ha akarsz, helyreállíthatsz engem. Jézusnak pedig megesett a szíve, kezét kinyújtva illette őt, és azt mondta neki: Akarom, légy olyan, amilyennek Isten teremtett! És a nőről eltűntek a mechanikus és elektromos implantátumok és olyanná változott, mint egy, a jeruzsálemi nők közül.

A Márk 1:40-42-es igerészt módosítottuk úgy, hogy a leprás embert kicseréltük egy olyan személyre, aki a mostani idők átkai és betegségei alatt roskadozik Az ige eredeti jelentése ugyanaz maradt.

Keresztény Művészeti Alapítvány (KMA) www.kma-hu.com


Big size poster available

Nagyméretű plakátok rendelhetőek


Christian 3D art, CGI, Christian Computer Generated Imagery.