foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Christian 3D ArtDemons 

Rosalyn Swordfighter woman Girl Troll Christian 3D Art EN 700

Szellemi lények vesznek körül minket. Nagyon gonoszak és mindenki ellenségei. A te ellenségeid is.
Arra kényszerítik az emberiséget, hogy a Biblia kijelentéseivel ellentétes dolgokat műveljünk. Tehát öljünk, lopjunk, raboljunk, pusztítsunk, szeplősítsük meg  egymást és magunkat, legyünk hitetlenek és vakok. Testben éljünk, és a szellemünk maradjon csak a halálban. És mivel egyedül Jézusban van a megváltásunk ebből a szellemi halálból, mindent elkövetnek, hogy ne ismerd meg az Urat. Mert csak Isten fiai, vagyis a keresztények teljesíthetik be rajtuk a megírott ítéletet. (Zsolt. 149:9)

Ezek a szellemi lények, vagyis bukott angyalok és démonok olyan alakzatot vesznek fel, amilyen a természetük.
Tehát nem valószínű, hogy a képen kiábrázolt karakterek valósághűek. Fegyvereik nincsenek, mert le lettek fegyverezve a keresztnél, viszont embereket használnak fel céljaik eléréséhez, és ezáltal az emberek fegyvereit használják  a hazugság, a hitetlenség és félrevezetés tüzes nyilai mellett.

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók... akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (Gal. 5)


Spiritual beings are all around us.
They are very evil and they are enemies of everyone. Yours too. They are forcing the mankind, to live an unholy life .
Ignoring every statements from the bible. Forcing us to kill, steal, rob, desecrate each other and ourselves, to stay blind and unbelieving.
Live in the flesh, and keep our spirit in death. And since we only in Jesus have salvation, they do every necessary step to keep you away from the Lord. Because only the sons of God having the authority and power to fulfill the written judgment upon them. Psalms 149:9

The works of the flesh are evident:
sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these... those who do such things will not inherit the kingdom of God. (Gal. 5)

These spiritual beings, fallen angels and demons they takes a shape, according their nature.
Therefore it is unlikely that the characters are true on the image reproductions.

Kattints a képekre a nagyfelbontású változatokhoz! - Click on the photos for larger view.

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél.  (magyar verzió legalul)


... és (Jézus) hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken. Márk 6:7  (Neked is hatalmat adott, ha az Úrban vagy)
... (Jesus) gave them authority over the unclean spirits.  Mark 6:7  (He gave you too, if you are in the Lord)


A helyedben inkább tartanám a számat.
Az időtök lejárt, a homokóra utolsó szemcséi hullanak a mélybe.
És utána jön az ítélet, ami nem lesz kedves számodra.
Sem neked, sem a követőidnek!


If I were you I would prefer to keep your mouth shut.
Your time has expired, the last hour glass particles falling now into the deep.
And then comes the judgment, which won't be nice for you, nor for your followers.Az Élő Ige, vagyis az ige, amit Isten Szelleme (Szent Léleknek is mondják) élővé tett, hatalommal bír.
Vagyis az írott ige (logosz) élővé (rhéma) válik, és véghezviszi azt, amire abban a pillanatban van kirendelve.
Démonokat tud kiűzni valakiből, gyógyít, helyrehoz vagy éppen teremt.
Okkultisták megpróbálják ezt leutánozni, sokan kissebb-nagyobb sikerrel, de az mind hamisítvány, mert az Úr ezt az egyháznak és a hívőknek adta.
A hívő pedig az, aki megtartja és megcselekszi Jézus beszédeit.

Ezután (Jézus) így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."  Márk 16:15-18

Ha valami démoni erő uralja le az életedet, Jézusban van a szabadulásod. Ha valamiféle kísértetjárta környéken laksz, ugyanez a helyzet.
Vannak démoni betegségek is, amiből csak a szabadulás után lehet felépülni. Meg kell térni az Úr Jézushoz és akkor elkezdődhet a szabadításod.
Ha segítségre van szükséged, írjál.

English version coming soon.

More images soon - Több kép hamarosan!