foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Christian 3D ArtLEFEGYVEREZVE - DISARMEDFIGYELEM!
Ez egy sorozat, a többi rész folyamatosan töltődik fel.
ATTENTION:
This is a series, and the other parts will be continuously uploaded.

Sok embernek fogalma sincs, mi zajlódott le e keresztnél.
Tehát megpróbáljuk bemutatni, annak ellenére, hogy nincs tökéletesen kidolgozva.
De a kereszt munkája... az egy tökéletes mű, minden részletében!

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat (bukott angyalokat és démonokat), nyilvánosan megszégyenítette őket (közszemlére tévén őket), és diadalmaskodott rajtuk a kereszten.  Kol 2:15

Many people have no idea, what happend at the cross.
We have just tried to make an impression, knowing, it is far from perfect.
But the work of the cross... it is perfect, in every single detail.

...disarmed the (spiritual) powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Col. 2:15

Kattints a képekre a nagyfelbontású változatokhoz!
Click on the photos for larger view.
El tudod képzelni, milyen lehetett az, amikor Isten elhagyta Jézust?
Rávetették a világ összes bűnét, pedig Ő soha nem esett bűnbe.
Jézust abban az órában hurcolták le a pokolba, amikor éppen élete legnagyobb győzelmét aratta!
Gondolt már valaki erre? Akkor hagyta el az Atya is. És az Ő halála a mi életünk lett!

Amikor kilehelte a lelkét, démonok tízezrei cipelhették le a pokolba,
ahol három napig tartózkodott és kiszabadította a szenteket, mert győzedelmeskedett a Halál felett is.
Legyen minden dicsőség az Övé (ki másé lehetne bármiféle dicsőség is?).Can you imagine how it was when God had Jesus forsaken?
Threw all the sins of the world upon Him, even though Jesus never fell into sin.
When He gave up his soul, tens of thousands of demons dragged Him down to hell,
where stayed for three days and delivered all the saints after He has defeated the Death
.The demonic principalities lost the battle.
After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, “I thirst.” A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine, he said, “It is finished,” and he bowed his head and gave up his spirit.  John 19:28-30

A démoni fejedelemségek elvesztették a csatát.
Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta: Szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot megmártván az ecetben, és izsópra tétték azt, oda vitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtva a fejét, kibocsátotta lelkét. János 19:28-30