foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Christian 3D ArtIsten Teljes Fegyverzete - Full Armor Of God
(English versions are available)

Michael Warrior Christian 3D Art Full Armor Of God EN 700


Ezúttal Isten fegyverzetéről lesz szó.
Sorba vesszük mindegyiket, és megjelenítjük őket, harc közben is.

A megtérésünkig fizikai, emberi, érzelmi fegyverekkel küzdünk.
Ezek a fegyverek alkalmasak arra, hogy embertársainknak hatalmas sebeket osztogassunk, de a szellemi világban hasznavehetetlenek.
Isten fegyverei viszont erősek Isten gyermekei kezében.
Lerombolnak minden magaslatot, amit gonosz hatalmak emeltek azért, hogy az emberiséget halálban tartsák.
Mert Ádám és Éva óta  meghaltunk Istennek.
Ennek ellenére a testünk él és mozog, de ez minden.
Jézus volt az, aki élővé tett minket, megváltott a haláltól és a kárhozattól, sőt lefegyverezte és közszemlére tette a szellemi hatalmasságokat a keresztnél. (Kol. 2:15)
Mi a te választásod: a halálban "éled" le nyomorult "életedet", ami a pokolba visz, vagy az életet (Jézust) választod, ami az örök élet?


This time we are talking about God's armor.
We take one by one, and display them in battle as well.
We fought with physical, human, emotional weapons, before our conversion to Christ.
These weapons could cause huge scars on others, but they are useless in the spiritual world.
God's weapons are different, they are powerful in the hands of God's children.
Destroying all the strongholds, was erected by evil powers in order to keep mankind into death.
Since Adam and Eve we have died for God.
However, our body is in motion, but that's all.
Jesus was the one who made us alive, saved from death and damnation, and even disarmed and publicly displayed the evil principalities at the cross. (Col. 2:15)
What is your choice: live your miserable "life", which leads to hell, or choose life (Jesus), that means eternal life?

Kattints a képekre a nagyfelbontású változatokhoz!
Click on the photos for larger view.Michael Warrior Christian 3D Art Full Armor Of God EN 700


Michael, Isten harcosa

James, Isten harcosa


Michael, the warrior of God

James, warrior of God


Michael, warrior of God.

will continue...